Bazény Swim,
koupejte se ve svým!


jste zde: úvodní » Lamelové zakrytí bazénu


Lamelové bazénové rolety

Lamelové zakrytí bazénu

Základem všech typů lamelových bazénových rolet jsou plastové plovoucí lamely. Provedení lamel je většinou vícekomorové a je tvořeno profily z pevného a UV stabilního

 PVC v několika barevných variantách. Zakrytí bazénu plovoucí lamelou je vhodné pro vnitřní i venkovní bazény. Zakrytí bazénu je možno realizovat i pro již stavebně

 dokončené bazény v provozu. Fotografie z realizací si můžete prohlédnout v sekci Realizace lamelového zakrytí.

Účel použití rolety

Lamelové zakrytí bazénu

Roletové zakrytí pro bazény   zaručuje bezpečnost dětí i domácích zvířat, udržuje stálou teplotu vody po celou sezonu, chrání bazén proti vlivům špatného počasí, výrazným způsobem snižuje náklady na vytápění bazénu a redukuje spotřebu chemických přípravků do bazénu.

Lamelové bazénové rolety je možné umístit podle podle konstrukčního řešení bazénu nad nebo pod hladinou.

Ovládání lamelové rolety

Snadné a bezpečné ovládání je jednou z největších předností lamelového zakrytí, proto je také obvykle nazýváno automatické bazénové zakrytí. Koncové polohy při odkrytém nebo zakrytém bazénu jsou nasteveny v řídící jednotce a bazén je připraven k použití po stisknutí tlačítka a stejně tak je zakryt. Ovládání může být z několika umístění nebo bezdrátovým dálkovým ovladačem.

Technické údaje:

Napěťová soustava 1AC+PE+N, 230 V, 50 Hz
Instalovaný příkon 240 W
Jmenovitý proud 10A
Stupeň krytí IP55
Elektromotor 24 VDC/20A

Připojení lamelového zakrytí bazénu

Lamelové zakrytí bazénuPřipojení do elektrické sítě smí provádět pouze oprávněná osoba s příslušnou kvalifikací. Elektrické zařízení lamelové bazénové rolety se napojí na hlavní rozvaděč bazénu, který je vybavený dle požadavku normy ČSN 33 2000-7-702 doplňkovou ochrannou proudovým chráničem se jmenovitým vybavovacím rozdílovým proudem nepřesahujícím 30 mA.

Zdroj bezpečného napětí 24 V musí být nainstalován mimo zónu 0 (vnitřek bazénu), 1 (je vymezena zónou 0 a svislou rovinou 2 m od okraje bazénu) a 2 (je vymezena svislou vnější rovinou zóny 1 a rovinou rovnoběžnou s ní ve vzdálenosti 1,5 m) viz norma ČSN 33 2000-7-702.

V zóně 0 a 1 nesmějí mít rozvody jakýkoliv kovový plášť nebo kovový kryt. Kabely musí trvale odolávat účinku vnějších vlivů na místě instalace a musí být chráněny proti jejich poškození. Zkontrolujte při chodu naprázdno, zda navíjecí válec se volně otáčí.

Požadavky na prostředí

Lamelové zakrytí bazénu, ruční navíjeníLamelové zakrytí bazénů je možné namontovat pouze v případě, že bazén je již hotov a v bazénové hale nebo v okolí bazénu nebude probíhat žádná stavební nebo jiná činnost, která by mohla poškodit zařízení nebo lamely (např. prachem, pádem předmětů, barvou, žárem, ušpiněním atd.). Lamelové zakrytí lze použít pouze na obdelníkový tvar bazénu.

Voda v bazénu musí splňovat hygienické a biologické parametry pro bazénovou vodu (voda s vysokým obsahem železa nebo jiných kovů, přechlorovaná a nebo chemicky neupravená může obarvit lamely).

Ukázky našich realizací naleznete v sekci Realizace lamelového zakrytí.

© Všechna práva vyhrazena Swim bazény - bazény Plzeň

tvorba www ANTstudio.cz