Bazény Swim,
koupejte se ve svým!


jste zde: úvodní » Lamelové zakrytí bazénu


Lamelové bazénové rolety

Základem všech typů lamelových bazénových rolet jsou plastové plovoucí lamely. Provedení lamel je většinou vícekomorové a je tvořeno profily z pevného a UV stabilního PVC v několika barevných variantách. Zakrytí bazénu plovoucí lamelou je vhodné pro vnitřní i venkovní bazény. Zakrytí bazénu je možno realizovat i pro již stavebně dokončené bazény v provozu. Fotografie z realizací si můžete prohlédnout v sekci Realizace lamelového zakrytí.

Lamelové zakrytí bazénuÚčel použití rolety

Bazénová roleta je určena k ochraně obsahu bazénů proti vnikání různých nečistot, pádu zvířat, úniku tepla (snížení spotřeby energie potřebné k ohřevu vody) a k zajištění prodloužení sezóny koupání u venkovních bazénů. Dále zabraňuje odpařování vody.

Lamelové bazénové rolety je možné umístit podle podle konstrukčního řešení bazénu nad nebo pod hladinou.

Bazénové rolety v souladu s normou NF P90-308

Lamelové zakrytí bazénuNový profil lamel je zesílen a díky velkému obsahu vzduchu se ztížilo jejich potopení, posílila se únosnost a bezpečnost celé rolety. Námi nabízený profil tuto tuto normu splňuje. Pokud bazén není používán, roleta je zablokována popruhy tak, aby se nikdo do bazénu nedostal.

Roleta musí pokrývat celý bazén a zároveň být silná, aby unesla hmotnost dospělých i dětí. Plovoucí rolety lze nainstalovat jako automatické na elektrický pohon a umístit je pod nebo nad hladinu. Ruční provedení se vyrábí pouze nadhladinové. Letní a zimní „plachty" neodpovídají normě NF P90-308, takže jsou považovány za nebezpečné, neboť vás ve vodě obepnou a znehybní.

Ovládání lamelové rolety

Ovládání lamelové bazénové rolety je zajištěno buď elektrickým navíjecím zařízením pracujícím s bezpečným napětím 24V DC nebo roleta může být ovládána ruční klikou - to je typ MANUÁL. U automatu je dálkový ovladač nebo ruční spínač na zeď. Dálkové ovládání je nutné brát jako doplněk spouštění navíjecího zařízení. Není možné ho považovat za hlavní a jediný ovladač celého systému. Jako hlavní ovládací prvek proto berte pevný spínač na zdi.

Technické údaje:

Napěťová soustava 1AC+PE+N, 230 V, 50 Hz
Instalovaný příkon 240 W
Jmenovitý proud 10A
Stupeň krytí IP55
Elektromotor 24 VDC/20A

Připojení lamelového zakrytí bazénu

Lamelové zakrytí bazénuPřipojení do elektrické sítě smí provádět pouze oprávněná osoba s příslušnou kvalifikací. Elektrické zařízení lamelové bazénové rolety se napojí na hlavní rozvaděč bazénu, který je vybavený dle požadavku normy ČSN 33 2000-7-702 doplňkovou ochrannou proudovým chráničem se jmenovitým vybavovacím rozdílovým proudem nepřesahujícím 30 mA.

Zdroj bezpečného napětí 24 V musí být nainstalován mimo zónu 0 (vnitřek bazénu), 1 (je vymezena zónou 0 a svislou rovinou 2 m od okraje bazénu) a 2 (je vymezena svislou vnější rovinou zóny 1 a rovinou rovnoběžnou s ní ve vzdálenosti 1,5 m) viz norma ČSN 33 2000-7-702.

V zóně 0 a 1 nesmějí mít rozvody jakýkoliv kovový plášť nebo kovový kryt. Kabely musí trvale odolávat účinku vnějších vlivů na místě instalace a musí být chráněny proti jejich poškození. Zkontrolujte při chodu naprázdno, zda navíjecí válec se volně otáčí.

Požadavky na prostředí

Lamelové zakrytí bazénu, ruční navíjeníLamelové zakrytí bazénů je možné namontovat pouze v případě, že bazén je již hotov a v bazénové hale nebo v okolí bazénu nebude probíhat žádná stavební nebo jiná činnost, která by mohla poškodit zařízení nebo lamely (např. prachem, pádem předmětů, barvou, žárem, ušpiněním atd.). Lamelové zakrytí lze použít pouze na obdelníkový tvar bazénu.

Voda v bazénu musí splňovat hygienické a biologické parametry pro bazénovou vodu (voda s vysokým obsahem železa nebo jiných kovů, přechlorovaná a nebo chemicky neupravená může obarvit lamely).

Ukázky našich realizací naleznete v sekci Realizace lamelového zakrytí.

© Všechna práva vyhrazena Swim bazény - bazény Plzeň

tvorba www ANTstudio.cz